Torralba

Sílvia

Torralba

Comunicadora social. Ha buscat sempre fer una comunicació que posés en el centre les persones i que donés a conèixer realitats socials invisibles. Treballa com a tècnica de comunicació a la Fundació Arrels, entitat dedicada a l'atenció de les persones sense llar a Barcelona. Des de fa anys col·labora també amb l'Associació d'Amics del Quart Món. 

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora