Gènere i feminisme

8 Setembre 2022

«Per què ha estat tan difícil per a l’església catòlica acostar-se a les persones LGTBIQ+? Per què l’Església està tan endarrerida respecte de les organitzacions seculars, i fins i tot d’altres esglésies, que han fet que aquesta comunitat se senti més benvinguda? I per què l’església és tan lenta a l’hora d’intentar ajudar i protegir un grup de persones que sovint corre el risc de sofrir assetjament, pallisses i violència? Per què és tan difícil per als catòlics veure les persones LGTBIQ+ com a fills estimats de Déu?

7 Març 2019

L’ecofeminisme i l’economia feminista han tret les atencions de l’espai del que és íntim per situar-les a la plaça pública, ha fet que es revolucionessin, i que es passés de la ciutadania a la «cuidadania», és a dir, un sistema de relacions i reorganització social que posa en el centre la sostenibilitat de la vida i l’atenció com una categoria relacional i política sense la qual la vida no és possible.

3 Novembre 2018

La qüestió de la dona i del femení torna a escena, tant en el món seglar com en l’eclesial. ¿És perquè les dones assumeixen papers destacats en un món convuls, violent i bellugadís? ¿És perquè el papa Francesc reprèn aquest tema una i altra vegada? Sigui pel motiu que sigui, en aquest moment, quan el món, com un tot, es troba immers en la violència i afronta tants problemes econòmics, polítics i socials, hi ha la sensació més o menys estesa que la dona pot ser una protagonista important en els processos de canvi.

26 Juny 2018

Jorge Riechmann, parla del segle XXI com el “Segle de la Gran Prova”, un segle on ens hi podem jugar el futur del planeta i la supervivència com a espècie. Davant d’això, des de la filosofia, la teologia i l’ecofeminisme,  els autors es plantegen si és possible endegar un curs civilitzador diferent, que cerqui altres metes i fomenti uns altres valors: acollir l’estrany, tenir cura del que és fràgil, fer les paus amb la natura i acceptar-nos  com els éssers vulnerables  i mortals que som.

1 Setembre 2016

Després de trenta-cinc anys, Cristianisme i Justícia arriba al quadern número 200. La nostra intenció ha estat sempre la d’oferir un relat esperan­çador que alimenti l’aspiració, compartida per molts, d'un món més just i fratern. Fidels a aquesta aspiració i a una realitat que ens interpel·la, el present quadern vol ser un clar reflex del treball en equip que caracteritza el nostre centre i una bona guia d'aquells reptes que marcaran la reflexió present i futura de Cristianisme i Justícia.

31 Desembre 2000

Dones israelianes i palestines treballen conjuntament des de fa anys per assolir la pau a Palestina. En carta al Parlament Europeu demanen ser escoltades. Davant la incapacitat dels homes per a resoldre conflictes, són les dones les qui aporten seny a la dura realitat del Pròxim Orient. Clamen pel respecte als drets de totes les persones i el dret a gaudir dels recursos de la seva terra. Volen que els seus fills tinguin estat, dignitat i drets, no que lluitin per ells. Volen ser escoltades. Volen ser llavor de pau. 

31 Desembre 2001

La Marxa de les dones, a iniciativa del Quebec, ha assolit un gran èxit de mobilització i ha lliurat una carta, recolzada per 5.000.000 de signatures, al secretari de l’ONU, K. Annan. Es posava en evidència que la dona és la gran damnificada per la globalització i que és la més afectada per la pobresa i la violència. També el Fòrum Social Mundial de Porto Alegre treballa per reduir les diferències al món i cerca alternatives a l’economia i a la política actuals. 

1 Juny 2016

La feminització de la pobresa ha estat amagada durant molt de temps ja que, quan s’analitzaven les situacions de pobresa o exclusió social, no s’incloïa la variable de gènere. La dificultat  d’accés a l’educació, a la terra i al crèdit, o la més gran precarietat i vulnerabilitat en el mercat laboral, són factors que contri­bueixen a l’empobriment de les dones i a afirmar que «la pobresa té rostre de dona». Cal donar visibilitat a aquest fenomen i entendre com el gènere influeix en el risc de patir pobresa.

1 Abril 2017

Aquí trobareu les dades referents als principals reptes que des de Cristianisme i Justícia, ens plantejàvem amb la publicació del quadern número 200, al setembre del 2016. Darre­re d’aquests reptes, hi ha unes realitats molt concretes, l’autèntica magnitud de les quals sovint desconeixem. Posar xifres als reptes ajuda a prendre consciència de tot el que queda per fer.

31 Desembre 1991

Ser feminista i creient és el tema que es desenvolupa en aquest quadern a través d'un simposi celebrat pel grup de l'HOAC de Barcelona. El feminisme i la seva història seran abordats des d'un punt alliberador a través de diferents figures femenines que apareixen en l'Antic i Nou Testament, per acabar amb una visió de la dona en l'Església actual, que clama per una revaloració de la Teologia feminista o de la dona.

Pàgines