FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

Migracions

19 Abril 2018

Diversos mitjans de comunicació s’han fet ressò darrerament de l’arribada al nostre país d’un nombre cada vegada més elevat de Menors Estrangers No Acompanyats (MENA)  però el fenomen no  és cap novetat: es tracta d’una realitat amb la qual convivim des de fa dues dècades. En aquest Paper l’autora descriu les quines són les singularitats principals i específiques d’aquest fenomen migratori i les respostes de protecció que es donen o que caldria reforçar.

1 Desembre 2013

En una escala de situacions de vulnerabilitat, la situació de les dones migrants en contextos de frontera ocuparia segurament el lloc més elevat. L’autora d’aquest quadern fa una descripció en profunditat de la violència sexual que pateixen les dones en el seu camí migratori, deixant clar, però, que el fenomen s’emmarca en el problema més general dels rols i les desigualtats de gènere, i de les relacions de poder que se’n deriven.