Cruïlla 2009-2010

201
Papers

A punt d’entrar en una nova dècada, el text es planteja múltiples qüestions des de l’òptica de la justícia, la solidaritat i els DDHH. Destaca una: Superar la crisi sense profundes reformes socials? Es fa un repàs del que ha succeït durant els anys anteriors i es pregunta sobre el futur a mitjà termini: sous, treball, Nacions Unides, proteccionisme, paradisos fiscals, salut, igualtat de gènere, dictadures, medi ambient,... I una afirmació: cal transformacions a fons.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora