Grup de treball sobre noviolència cristiana

Grup de treball sobre noviolència cristiana

El Grup de treball sobre noviolència cristiana pretén estudiar a fons la noviolència activa que es desprèn de la tradició cristiana, aprofundint de manera interdisciplinar i transversal (amb la Bíblia, la Teologia, la Filosofia, la Història, la Pedagogia...). Els seus membres provenen d'aquests camps d'estudi o recerca, la qual cosa enriqueix la tasca. Si bé el grup pot fer alguna incursió en el pacifisme cristià, aquest es distingeix de la noviolència activa (NOVA): un 'combat actiu amb les armes de l’esperit que persegueix, a través de l’auto-sacrifici, recuperar qui fa ús de la violència i transformar els conflictes'.

Més informació: noviolenciacristiana@gmail.com

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora