Homes i dones per als altres

76
EIDES
Data de publicació: 
Maig 2015

L’any 1973 Pedro Arrupe, general de la Companyia de Jesús, va pronunciar un discurs històric als “Antics alumnes” de les escoles jesuïtes d’Europa. A la llum del Concili Vaticà II i dels signes dels temps, s’actualitzava l’espiritualitat ignasiana. El discurs suggerent i inspirador també per als nostres dies, ens convida a viure el cristianisme en clau d’opció de vida per la justícia i a favor dels més empobrits.

Autor/a

Pedro Arrupe, sj. va néixer a Bilbao el 1907 i estudià medicina abans d’entrar a la Companyia de Jesús quan tenia vint anys. El 1938 va ser enviat a la missió jesuïta del Japó, on passaria una bona part de la seva vida. Allí va experimentar de primera mà la catàstrofe de la primera bomba atòmica que va explotar sobre Hiroshima i la seva vida es veié afectada profundament per aquest esdeveniment. El 1954 va ser nomenat superior de la missió del Japó i el 1965 elegit Superior General de la Compañía de Jesús. En aquest càrrec va impulslar i guiar les reformes promogudes pel Concili Vaticà II, i que van culminar en la Congregació General 32. Va ser aquesta Congregació la que va expressar el compromís dels jesuïtes en el treball per la promoció de la justícia en tots els àmbits de l’activitat humana. El 7 d’agost de 1981 Arrupe va patir una trombosi cerebral que li deixà el costat dret paralitzat; la seva incapacitat va anar creixent progressivament fins a la seva mort gairebé deu anys després el 5 de febrer del 1991. El seu llegat ha deixat una profunda petjada a la Companyia de Jesús, i la seva inspiració està a la base de molts obres com aquest centre Cristianisme i Justícia.

Ajuda'ns a difondre la tasca de Cristianisme i Justícia    Col·labora