FacebookTwitterYoutubeInstagramTelegram

Josep M. Lozano escriu el Quadern EIDES n. 91, "La plenitud del temps"

Assaig sobre com vivim en el temps i ens projectem en ell

La frase que dona nom a aquesta publicació la trobem a sant Pau quan diu: «Però quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill» (Gal 4,4); o «Ens ha fet conèixer el misteri del seu designi, la decisió benèvola que havia pres per executar-la en la plenitud del temps» (Ef 1,9-10). A partir d’aquesta expressió l’autor es formula directament aquesta pregunta: Avui, Pau ho podria escriure, això? O, encara d’una manera més clara: Nosaltres, el podem entendre? La resposta, encara que no ho sembli, toca el moll de l’os de la nostra vida.

Us podeu descarregar el Quadern  aquí.

També podeu col·laborar econòmicament i fer arribar la veu de Cristianisme i Justícia encara més lluny.