Àfrica

1 Setembre 2015

59.5 milions. Aquesta és la xifra de persones que el 2014 es trobaven desplaçades del seu lloc d’origen a causa de persecucions, conflictes,  violència generalitzada o violació de drets humans. Són 8,3 milions de persones més respecte a l’any 2013. En aquest Paper s’analitzen les causes d’un increment molt preocupant, i es plantegen maneres de donar-hi una resposta que no pot esperar. 

31 Octubre 1996

Alguns qualificarien la realitat de l’Àfrica Negra com una “humanitat trencada”, pobresa, misèria... Aquest quadern es publica pocs dies després d’un nou esclat del conflicte entre Zaira (RDCongo) i Rwanda que donarà lloc a l’anomenada Primera Guerra Mundial Africana. Considerem que aquest quadern no pretén ser una simple lamentació o una pessimista propaganda sobre l’Àfrica Negra. És més aviat una anàlisi de la realitat que pretén identificar els problemes reals de les nostres societats i proposar vies de solució.

30 Setembre 2001

En aquest Quadern el lector podrà observar una primera part en què es comença mirant cap a l'Àfrica: què arrels, quina història, quina situació actual viu aquest continent del qual han de marxar tants joves a l'recerca d'un futur en les nostres terres? En segon lloc, els autors plantegen mirar-se a nosaltres mateixos, o millor, es deixaran mirar pels africans que arriben aquí: què Espanya, quina Europa es troben aquests africans en arribar? La seva mirada ens descobreix aspectes del nostre món que la nostra pròpia mirada no veu (o no vol veure).

30 Novembre 2005

Aquest quadern pretén abordar el fenomen dels conflictes armats a l’Àfrica subsahariana; per desgràcia, l’assumpte de més presència en la nostra visió sobre aquest continent. No obstant això, lluny de la reincident i moribunda fotografia de la fam, la guerra i la misèria, així com del clàssic estereotip de l’africà salvatge, passiu i dependent de la caritat internacional, Àfrica i les societats africanes són sobretot un formiguer de vida, moviment, capacitat de resposta i iniciatives, que passen inadvertides i invisibles als ulls de la història moderna.