El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Espiritualitat ignasiana

31 Maig 2010

El desig d’oprobis sembla una expressió ja superada i a evitar. L’autor defensa, però, en aquest quadern el seu sentit dins la dinàmica dels Exercicis ignasians, en actuar en contra de la inclinació per la pròpia imatge. Aquella imatge, sovint idealitzada, que hem après a defensar a vida o mort, però que a la llarga hem convertit en la nostra pròpia presó.

31 Agost 2010

Sovint, arribem als Exercicis pensant en nosaltres mateixos, potser fins i tot una mica preocupats davant d’allò que preveiem com un nou examen a la nostra vida. Si és aquest el teu cas segurament t’alleujarà saber que en els punts per la pregària que aquí trobaràs, el centre no som nosaltres, sinó Jesús, i més concretament el Jesús que ens presenta l’evangeli de Lluc.

31 Desembre 2010

L’interès per l’acompanyament espiritual, en formes molt variades, és un fenomen creixent. La perspectiva en què es mou tot aquest quadern és la de l’acompanyament en la vida cristiana, en el seguiment de Crist, però, sens dubte, molt del que s’hi diu pot ser d’utilitat per a altres pràctiques d’acompanyament, sempre que es tracti d’oferir un suport profundament humà.

28 Febrer 2011

L’Esperit Sant sembla el gran absent dels Exercicis Espirituals ignasians. Però això no és ben bé així. L’autor ressegueix l’experiència d’Exercicis per a descobrir precisament aquesta presència silenciosa. Allò que en un principi ens semblava un text dur, ascètic i racionalista, se’ns descobreix llavors com una font d’experiència mística, profundament actual.

30 Juny 2011

El present comentari és la segona part d’aquell que iniciàrem en el quadern n. 53. En la primera vam tractar les Anotacions [1-20], el Títol [21] i el Pressupòsit [22], en aquesta segona ens centrem en el Principi i Fonament [23], en els Exàmens [24-44], en els exercicis de Primera Setmana [45-72] i en les Addicions [73-90].

30 Novembre 2011

L’acompanyament personal, tal com el planteja l’autor d’aquest quadern, s’inscriu en el context del que abans anomenàvem direcció espiritual. En el fons però, no és altra cosa que una trobada entre dues solituds, que no renuncien de cap manera a la pròpia soledat, ni en volen fugir, sinó que la volen plenificar per tal d’enriquir de sentit el viure, per esdevenir «creadors» a imatge de Déu.

30 Setembre 2012

La dificultat, les dificultats de tota mena, tant en els processos més íntims i interiors com en totes les circumstàncies de la nostra vida quotidiana, estan molt presents en l’horitzó de vida que considera l’espiritualitat ignasiana. La dificultat és una dada que tota espiritualitat no hauria ni d’ignorar ni d’amagar, sinó tenir molt en compte des dels seus plantejaments inicials. L’espiritualitat ignasiana pretén ser una espiritualitat per a una vida en acció, en lluita i en dificultat.

31 Març 2013

Aquest Quadern és fruit de la col·laboració entre la Fundació Jesuïtes Educació, EIDES (Cristianisme i Justícia) i la Cova de Manresa. Totes tres institucions han decidit que, cadascuna des de la seva tasca concreta, farien un esforç per oferir conjuntament una atenció especial a l’adolescència i joventut, fomentant en ells el procés de creixement en la fe i la «iniciació» en el no fàcil camí de la interioritat.

30 Setembre 2013

Aquestes pàgines són fruit de l’experiència humana i orant de l’autora, i també de l’acompanyament dels Exercicis que al llarg dels anys ha fet a gent ben diversa. Les presentem com un estímul perquè, amb la unció de l’Esperit, cadascú recreï la interpretació d’un text que segueix vertebrant la vida espiritual de moltes persones.

1 Febrer 2014

El present comentari, és el tercer d’una sèrie que seguirà en el futur i que ha estat fruit de les sessions del Seminari d’Exercicis (EIDES). Aquest quadern està dedicat a la Segona Setmana i a les regles de discerniment. L’objectiu de la seva publicació no és altre que ajudar a una relectura del text ignasià, amb una orientació pràctica per a l’estudi o la preparació d’aquells que han d’acompanyar Exercicis

Pàgines