El 2022 han col·laborat amb nosaltres 7.506 persones.
Comptem amb tu per seguir treballant en una reflexió que doti de sentit i convidi a una acció transformadora. Volem ser 8.000! Col·labora
 

Espiritualitat ignasiana

1 Novembre 2014

El present comentari, és el quart d’una sèrie que seguirà en el futur i que ha estat fruit de les sessions del Seminari d’Exercicis (EIDES). Aquest quadern continua amb la Segona Setmana i desenvolupa tota la part corresponent a Dues Banderes, Binaris i l’Elecció. Entrem, doncs, en aquell moment central que dóna una identitat particular a l’experiència dels EE ignasians.

1 Febrer 2015

Aquest quadern no pretén ser un estudi erudit sobre Ignasi de Loiola ni sobre la seva espiritualitat. Simplement pretén ajudar persones o grups a reflexionar, pregar i compartir l’experiència espiritual d’Ignasi, amb la finalitat que el seu singular pelegrinatge interior pugui inspirar també el nostre en seguiment de Jesucrist

1 Maig 2015

L’any 1973 Pedro Arrupe, general de la Companyia de Jesús, va pronunciar un discurs històric als “Antics alumnes” de les escoles jesuïtes d’Europa. A la llum del Concili Vaticà II i dels signes dels temps, s’actualitzava l’espiritualitat ignasiana. El discurs suggerent i inspirador també per als nostres dies, ens convida a viure el cristianisme en clau d’opció de vida per la justícia i a favor dels més empobrits.

1 Octubre 2015

El V Centenari del naixement de santa Teresa ens ofereix l’ocasió de centrar-nos de nou en els seus escrits, de girar-nos cap a la seva riquíssima personalitat. Des del punt de vista de l’espiritualitat que brolla dels Exercicis, acudim a santa Teresa per a sortir-ne de nou enriquits, doncs són moltes les coincidències. Com veureu en aquest quadern, santa Teresa proporciona un acompanyament esplèndid als Exercicis ignasians.

1 Desembre 2015

Quan, com i per què el «més» ignasià deixa de ser el «més» de la radicalitat evangèlica i ignasiana i es perverteix en el «més» d’un projecte voluntarista, autocentrat i orgullós, mundà? Aquest quadern apunta unes respostes a aquestes preguntes apropant el lector a l’autèntica veritat del «més» ignasià, més enllà de tòpics i deformacions.

1 Maig 2016

Publiquem la cinquena entrega del comentari als Exercicis Espirituals fruit de les sessions del Seminari d’Exercicis (EIDES). En aquest quadern hi trobareu el comentari a la Tercera i Quarta setmana d'Exercicis, així com a les “Regles per a ordenar-se en el menjar” i “Els misteris de la vida de Crist”. La contemplació del misteri pasqual esdevé doncs la matèria principal tractada en aquest quadern.

Pàgines