Espiritualitat

31 Desembre 2010

L’interès per l’acompanyament espiritual, en formes molt variades, és un fenomen creixent. La perspectiva en què es mou tot aquest quadern és la de l’acompanyament en la vida cristiana, en el seguiment de Crist, però, sens dubte, molt del que s’hi diu pot ser d’utilitat per a altres pràctiques d’acompanyament, sempre que es tracti d’oferir un suport profundament humà.

30 Novembre 2011

L’acompanyament personal, tal com el planteja l’autor d’aquest quadern, s’inscriu en el context del que abans anomenàvem direcció espiritual. En el fons però, no és altra cosa que una trobada entre dues solituds, que no renuncien de cap manera a la pròpia soledat, ni en volen fugir, sinó que la volen plenificar per tal d’enriquir de sentit el viure, per esdevenir «creadors» a imatge de Déu.

31 Març 2013

Aquest Quadern és fruit de la col·laboració entre la Fundació Jesuïtes Educació, EIDES (Cristianisme i Justícia) i la Cova de Manresa. Totes tres institucions han decidit que, cadascuna des de la seva tasca concreta, farien un esforç per oferir conjuntament una atenció especial a l’adolescència i joventut, fomentant en ells el procés de creixement en la fe i la «iniciació» en el no fàcil camí de la interioritat.

1 Maig 2014

J.M. Pañella és un més de tota una generació de religiosos (i també de capellans seculars i de laics) que, a Barcelona, com a molts llocs del món, va voler enfocar la vida religiosa cap a la solidaritat amb els més pobres de les nostres ciutats benestants. Amb aquest recull l’autor ha pretès seleccionar alguns escrits que bé podrien configurar una espiritualitat que posa els exclosos en el centre.

1 Octubre 2015

El V Centenari del naixement de santa Teresa ens ofereix l’ocasió de centrar-nos de nou en els seus escrits, de girar-nos cap a la seva riquíssima personalitat. Des del punt de vista de l’espiritualitat que brolla dels Exercicis, acudim a santa Teresa per a sortir-ne de nou enriquits, doncs són moltes les coincidències. Com veureu en aquest quadern, santa Teresa proporciona un acompanyament esplèndid als Exercicis ignasians.

Pàgines